Alvesta Golfklubb

Alvesta GK är uppskattad av såväl bogeyspelare som låghandicapare. Från vit tee har banan rykte om sig att vara mycket utmanande.
Klubben har idag ca 1100 aktiva medlemmar, varav ca 100 är juniorer. Klubben välkomnar fler medlemmar till en välskött och avslappnad golfmiljö.

© Alvesta Golfklubb.

http://www.alvestagolf.se/