Älgsafari

Kronobergs län, Sweden

Längs den tre kilometer slingrande skogsvägen upplever du skogens konung på nära håll i hans egen miljö. Vägen slingrar sig även in till Bisondalen. Där strövar det runt amerikanska bisonoxar, Nordamerikas största landdjur.

https://www.smalandet.se/sv-safari.html